Tėvynė, Mokslas, Dora! Romantiškieji filomatai

Parodoje pasakojama trumpa Vilniaus universiteto filomatų draugijos istorija, supažindinama su jos iškiliais nariais bei jų likimais. Draugija buvo įkurta 1817 m. ir gyvavo iki 1823 m., kai carinė valdžia ją susekė, draugijos narius tardė, kalino ir trėmė. Tarp...

Adomo Mickevičiaus biografai

Kas yra rašęs knygas apie Adomą Mickevičių (1798–1855)? Kad ir kiek autorių išvardytume, vis tiek pabaigoje reikėtų dėti daugtaškį. Išties, Mickevičiaus biografų yra labai daug. Rengiant parodą apie poeto gyvenimo ir kūrybos tyrėjus, apsiribota tik keletu iš jų –...

Adomo Mickevičiaus pėdsakais Paryžiuje

Paroda parengta vykdant 2018–2019 m. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“. Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė, redagavo vyriausioji...

Kokį Vilnių matė poetas Adomas Mickevičius?

Adomas Mickevičius sakėsi mylėjęs tik tris miestus: Naugarduką, Romą ir Vilnių. Vilniuje poetas gyveno studijų universitete metais – nuo 1815 m. iki 1819 m. Lankydavosi čia ir vėliau, jau gyvendamas Kaune. Galutinai išvyko iš Vilniaus 1824 metų rudenį. Šios parodos...

Adomo Mickevičiaus paminklai

Paminklai — populiariausia Adomo Mickevičiaus atminimo įamžinimo forma, jų pasaulyje pastatyta apie 70. Daugiausiai jų yra Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, yra ir Lietuvoje. Kai kuriose šalyse poetas net nesilankė, bet, pastatydami paminklą, žmonės išreiškė...