Parodoje pasakojama trumpa Vilniaus universiteto filomatų draugijos istorija, supažindinama su jos iškiliais nariais bei jų likimais. Draugija buvo įkurta 1817 m. ir gyvavo iki 1823 m., kai carinė valdžia ją susekė, draugijos narius tardė, kalino ir trėmė. Tarp draugijos narių buvo ir gerai visiems žinomi Adomas Mickevičius, Tomas Zanas, Ignotas Domeika ir kt.

Kviečiame prisiminti drąsius, romantiškus ir laisvės trokštančius filomatus, kuriems šūkis „Tėvynė, Mokslas, Dora!“ nebuvo tik tušti žodžiai, o juos vienijanti gyvenimo vertybė. Ypač dabar mums svarbu nepamiršti, kas yra laisvė ir kokią kainą už ją sumokame.

Tekstus parodai parengė Eduardas Budrys, piešinių autorė Kristina Karvelytė, iš lenkų kalbos vertė Karolina Šutova, sudarė ir parengė spaudai Aldona Jeleniauskienė, Jurga Kauzonienė, Rūta Skorupskaitė, Linas Janulevičius, redaktorė Giedrė Saulienė. Spaudos dizaineris Alfredas Simonavičius

2023 m.