Istorija apie poetą Adomą Mickevičių (gestų kalba).

Vieną vėsią 1815 metų rudens dieną šešiolikmetis Adomas Mickevičius atvyko į Vilnių…

 

Vieną vėsią 1815 metų rudens dieną šešiolikmetis Adomas Mickevičius atvyko į Vilnių. Iš nedidelio Baltarusijos miestelio Naugarduko kilęs jaunuolis pateko į vieną gražiausių to meto Europos miestų, garsėjusį universitetu ir kultūra.

Adomas sėkmingai įstojo į Vilniaus universitetą, mokėsi Fizikos ir matematikos fakultete. Čia kartu su bičiuliais 1817 metais įkūrė slaptą Filomatų draugiją. Šios draugijos nariai puoselėjo meilę tėvynei ir skatino mėgti mokslą.

Baigęs universitetą, Adomas Mickevičius buvo paskirtas dirbti mokytoju Kaune. Mokytojo atlyginimas neleido gyventi prabangiai. Vieną vasarą, atostogaudamas, jis sutiko gražią merginą vardu Marija Vereščak ir ją karštai pamilo. Tačiau mylimoji ištekėjo už turtingo grafo. Savo skausmą ir liūdesį poetas išliejo dramoje „Vėlinės“.

Adomas dažnai lankydavosi Vilniuje, dalyvaudavo slaptuose filomatų susirinkimuose. Deja, 1823 metų spalį carinė valdžia jį ir kitus draugijos narius suėmė. Pusę metų poetas kalėjo Vilniaus bazilijonų vienuolyne įrengtame kalėjime, vėliau buvo ištremtas į Rusiją. Taip 1824 metais jis paliko Lietuvą ir niekada čia nebegrįžo.

Išvykęs apsigyveno Sankt Peterburge, vėliau persikėlė į Maskvą, Odesą, Vakarų Europą. Adomas Mickevičius mirė Konstantinopolyje 1855 metų lapkričio 26 dieną, manoma, nuo choleros epidemijos. Iš pradžių jis buvo palaidotas Paryžiuje, bet vėliau iškilmingai perlaidotas Vavelyje, šalia Lenkijos karalių.

1955 metais Vilniaus apskrities viešajai bibliotekai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas. Nuo to laiko biblioteka puoselėja poeto atminimą, skleidžia žinią apie jo kūrybą ir asmenybę.

Biblioteka kaupia Mickevičianos fondą. Jį sudaro poeto kūryba įvairiomis kalbomis, literatūra apie jį, universitetą, filomatus ir kitus to meto veikėjus. Dalis Mickevičianos kolekcijos saugoma Adomo Mickevičiaus skaitykloje. Ją rasite trečiame aukšte.

Bibliotekoje vyksta poetui skirtų renginių, parodų, pristatomi nauji leidiniai. Darbuotojai tyrinėja jo kūrybą, Mickevičianos fondą, rašo straipsnius, rengia edukacines programas, parodas, kuria vaizdo įrašus. O į biblioteką užsukę lankytojai gali pasigrožėti su Adomu Mickevičiumi susijusiais tapybos, grafikos, skulptūros darbais.

Daugiau apie Adomą Mickevičių sužinosite apsilankę virtualioje erdvėje mickevicius.amb.lt

Lietuvių gestų kalbos vertėjas Artūr Kartanovič
Piešiniai Kristinos Karvelytės
Nuotraukos Mindaugo Masaičio
Namelio nuotrauka, kuriame A. Mickevičius apsistodavo kai 1819–1823 m. gyveno Kaune -(www.epaveldas.lt) saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje