Paryžius yra viena iš vietų, kur gana ilgai gyveno poetas ir kur sukaupta nemažai Mickevičianos. Adomo Mickevičiaus kūrybinio paveldo ženklai Paryžiuje – įdomi ir Lietuvoje mažai tyrinėta tema. Ši paroda parengta vykdant 2018–2019 m. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Adomo Mickevičiaus paveldas pasaulyje“.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė, redagavo vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė. 2019 m.