Adomas Mickevičius sakėsi mylėjęs tik tris miestus: Naugarduką, Romą ir Vilnių. Vilniuje poetas gyveno studijų universitete metais – nuo 1815 m. iki 1819 m. Lankydavosi čia ir vėliau, jau gyvendamas Kaune. Galutinai išvyko iš Vilniaus 1824 metų rudenį.

Šios parodos tikslas – pasivaikščioti XIX a. Vilniaus gatvėmis, pamatyti miestą tokį, kokį jį matė poetas. Virtualioje parodoje pateikiama senoji Vilniaus ikonografija, suskaitmeninta iš įvairių leidinių ir atvirukų rinkinių.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė, redagavo vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė. 2018 m.