Adomo Mickevičiaus

virtuali erdvė
Adomas Mickevičius

Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz, 1798–1855) – pasaulinio garso poetas. Kai 1955 metais, minint poeto mirties 100-ąsias metines, Vilniaus apskrities viešajai bibliotekai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas – bibliotekos veikla susieta su šio poeto asmenybės ir kūrybos įamžinimu bei informacijos sklaida. Iki šių dienų bibliotekos veikloje ypatingą vietą užima romantizmo epochos ir A. Mickevičiaus kūrybos aktualinimas.

Ši veikla plėtojama keliomis kryptimis. Su poeto vardu pirmiausia siejamas Mickevičianos fondo sudarymas. Šis fondas pradėtas formuoti jau daugiau kaip prieš šešiasdešimt metų. Jis turi atminties išsaugojimo funkciją. Čia sukaupta daugiau kaip tūkstantis leidinių lenkų, lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Didžioji dalis leidinių – poeto kūryba. Fonde taip pat kaupiama literatūra apie A. Mickevičių (memuarai, biografijos, kritinė literatūra apie jo visą kūrybą ir apie atskirus veikalus) bei jo aplinką – universitetą, filomatus, žinomus to meto veikėjus (pvz., J. Slovackį ir t. t.). Formuojant fondą didelis dėmesys skiriamas pripažintiems autoriams, medžiagos naujumui, pateikimui, mokslinių tyrimų vertei, informaciniams ir bibliografiniams leidiniams. Daugelis šių leidinių itin vertingi dėl juose esančių proveniencijų, marginalijų, dedikacijų bibliotekai.

Po bibliotekos pastato rekonstrukcijos 2019 m. duris atvėrė Adomo Mickevičiaus skaitykla, esanti trečiajame bibliotekos aukšte. Čia specialiai pritaikytuose balduose saugoma dalis Mickevičianos kolekcijos. Šios skaityklos patalpa XX a. pabaigoje atrodė apgailėtinai, buvo avarinės būklės. Šiuo metu patalpoje atkurtas XIX a. ketvirtojo dešimtmečio interjeras, bydermejerio stiliaus dekoracijos – atidengtos keturios arkos su amūrais, atkurti žaismingi lubų piešiniai, sudarantys kambario-sodo atmosferą, restauruota išvaizdi koklių krosnis.

Bibliotekoje kaupiama ir meno kūrinių, susijusių su Adomu Mickevičiumi, kolekcija, papildanti Adomo Mickevičiaus atminties rinkinius. Tai tapybos, grafikos, skulptūros darbai. Poeto asmenybė, jo laisvės, lygybės troškimas atspindėtas ne viename meno kūrinyje. Tai Romo Dalinkevičiaus triptikas ,,Naugarduko praeitis“ (Mickevičiaus tema), Gražinos Didelytės „Adomas Mickevičius: keturios improvizacijos“ („Šviesa“, „Rytas“, „Troškulys“ ir „Maištas“). Portretuose ypač atsispindi valinga Adomo Mickevičiaus natūra. Tai puikiai perteikta Kęstučio Ramono, Rimto Tarabildos, Nijolės Meškauskaitės grafikoje, 1961 m. Eriko Varno sukurtame Adomo Mickevičiaus biuste. Bibliotekoje taip pat yra ir Vinco Kisarausko sukurtas poeto portretas, drobė ,,Mickevičius Vilniuje“ bei medaliai.

Domicelės Tarabildienės triptike („Adomo Mickevičiaus ištrėmimas“, „Tėvynėje“, „Studentai A. Mickevičiaus kiemelyje“) vaizduojami atskiri poeto gyvenimo laikotarpiai, o Broniaus Uoginto drobėje pavaizduotas Literatų gatvėje esantis namas, kuriame gyveno A. Mickevičius. Poeto kūrybos atspindžiai ryškūs Elvyros Kriaučiūnaitės triptike „Adomas Mickevičius: Meilės sonetai“, Nijolės Meškauskaitės „Meilės sonetuose“.

Bibliotekoje saugoma Romualdo Kvinto medžio skulptūra, skirta poeto mylimajai Marilei („Mūza“), o jo sukurtas fantastiškas Adomo Mickevičiaus skulptūrinis portretas visada traukdavo skaitytojų dėmesį.

Meno kūrinių kolekciją papildo iš antikvaro įsigytas bronzinis Adomo Mickevičiaus bareljefas, nulietas 1898 metais.

Bibliotekoje vykdoma ir kita veikla, susijusi su žymiuoju poetu. Adomui Mickevičiui skiriamuose renginiuose prisimenami jo gyvenimo ir kūrybos jubiliejai, pristatomi nauji iškilūs leidiniai. Išleista garsajuostė ,,Piligrimo keliu“, o parengta stendinė paroda „Žvelk, širdimi į širdį“ apkeliavo Alytaus ir Vilniaus regionų savivaldybes. Biblioteka išleido „Vadovą po Adomo Mickevičiaus biblioteką“, kuriame pasakojama ir apie patį poetą. Bibliotekos darbuotojai tiria A. Mickevičiaus kūrybą, Mickevičianos fondą, rašo straipsnius šiomis temomis. Vykdomos ir edukacinės programos apie poetą ir jo amžininkus. A. Mickevičius pristatomas tradicinėse ir virtualiose parodose, vaizdo įrašuose. Vykdomi ir projektai, susiję su Adomu Mickevičiumi. Jo pėdsakų ieškota Paryžiuje, tirtas Paryžiaus lenkų bibliotekoje esantis poeto kūrybą liečiantis fondas, domėtasi Vroclave, Nacionaliniame Osolinskių institute, bei ten pat esančiame „Pono Tado“ muziejuje sukaupta informacija, megzti bendradarbiavimo ryšiai.

Adomo Mickevičiaus virtuali erdvė. 2015 m. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka vykdė projektą, kurio metu buvo sukurta virtuali galerija, skirta informacijos apie A. Mickevičių sklaidai. 2023 m., artėjant poeto 225-ųjų gimimo metinių jubiliejui, sumanyta ją pertvarkyti, atnaujinti ir papildyti, pritaikyti mobiliesiems įrenginiams. Dabar šioje virtualioje erdvėje galima susipažinti su bibliotekos veiklos, susijusios su poetu, naujienomis, kūrėjo biografija, paskaityti bibliotekos darbuotojų straipsnių apie Mickevičianos fondą, pažiūrėti virtualias parodas, vaizdo įrašus, pažaisti.

Pastabas galite rašyti šiuo el. pašto adresu: [email protected]