Kas yra rašęs knygas apie Adomą Mickevičių (1798–1855)? Kad ir kiek autorių išvardytume, vis tiek pabaigoje reikėtų dėti daugtaškį. Išties, Mickevičiaus biografų yra labai daug. Rengiant parodą apie poeto gyvenimo ir kūrybos tyrėjus, apsiribota tik keletu iš jų – pirmaisiais, labiau žinomais, radusiais iki tol nežinomų faktų, ne vienus metus paskyrusiais apmąstymams apie Didįjį Mistrą. Žinoma, daugiausia tai yra lenkų literatūros kūrėjai ir literatūrologai. Tik kelių iš jų knygos išverstos į lietuvių kalbą. Lietuvių mickevičiologų knygos daugiausia skirtos poeto ryšiams su Lietuva.

Virtualioje parodoje pateikiama informacijos apie 7 lenkų ir 6 lietuvių Adomo Mickevičiaus biografus. Trumpai pristatomi ir aptariamų lenkiškų leidinių vertėjai į lietuvių kalbą. Pabaigoje pridedamas literatūros sąrašas, į kurį įtraukti reikšmingesni šaltiniai apie poeto biografus.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė, redagavo vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė. 2021 m.