V epizodas „Tremtis“ pasakoja apie laikotarpį, kuomet Adomas Mickevičius ištremiamas iš Lietuvos. Sankt Peterburgas, Maskva, Krymas – tokie pirmieji Adomo Mickevičiaus keliai tremtyje. Kuo gyvena kūrėjas, su kuo bendrauja, kaip gimsta jo poema „Konradas Valenrodas“?

Pasakoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorikas, vyresnysis bibliotekininkas-tyrėjas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius.

Eiles skaito aktorė Dalia Jankauskaitė.