IV epizodas „Filomatų byla“ pasakoja apie Adomo Mickevičiaus veiklą filomatų draugijoje. 1823 m. carinė valdžia suėmė aktyviausius Vilniaus universiteto studentų slaptųjų organizacijų veikėjus, tarp jų ir Adomą Mickevičių. Paskelbus nuosprendį, tarp ištremtųjų iš Lietuvos buvo ir Adomas Mickevičius. Pasakoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorikas, vyresnysis bibliotekinkas-tyrėjas Eduardas Budrys ir istorikas, vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius.