2014 m. sukanka 180 metų, kai 1834 m. Paryžiuje buvo išleistas vienas žymiausių Adomo Mickevičiaus kūrinių – epinė poema „Ponas Tadas, arba Paskutinis antpuolis Lietuvoje: bajorų nuotykiai iš 1811 ir 1812 metų dvylikoje eiliuotų knygų“. Originalo kalba – „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie: historja szlachecka z r. 1811 i 1812: we dwunastu księgach wierszem“.

Pasak menotyrininkų, visos menininkų kartos laikė savo priederme iliustruoti šį vertingą literatūros kūrinį.

Šios virtualios parodos tikslas – supažindinti su keliais žymiausiais „Poną Tadą“ iliustravusiais dailininkais.

Parodoje minimi šie menininkai: Mykolas Elvyras Andriolis (1836–1893), Franciszek Kostrzewski (1826–1911), Tadeusz Gronowski (1894–1990), Jan Marcin Szancer (1902–1973), Józef Wilkoń (g. 1930), Janusz Stanny (g. 1932), Lech Majewski.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė, bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė. 2014m.