Kiekviename Adomo Mickevičiaus kūrinyje dominuoja moteris. Poeto būta gero psichologo, moters būdo žinovo. Moters vidinį pasaulį A. Mickevičius perteikė labai įtaigiai, gyvai. Įkvėpimo poetas sėmėsi ir iš didvyriškų moterų paveikslų, kurioms tėvynės meilė buvo aukščiau už asmeninę laimę. Įdomu pasižvalgyti po XIX a. poeto kūrybą, patyrinėti tos epochos meilės idealus.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliotekininkė Dalia Aleknavičiūtė, redagavo vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė. 2015 m.