A. Mickevičiaus kūryba užima vieną iš garbingiausių vietų pasaulinėje literatūroje. Lietuvoje poetas yra vertinamas ne tik dėl lietuviškos kilmės ir asmeninių ryšių su Lietuva bei lietuviais. A. Mickevičius artimai suaugo su Lietuva, studijuodamas Vilniaus universitete ir vėliau dirbdamas pedagogu Kaune. Poetas labai domėjosi Lietuvos praeitimi, ją tyrinėjo, pažino lietuvių tautosaką bei mitologiją, kūrė Lietuvos praeities temomis. Lietuviai suprato, kad poeto kūryba turi būti išversta į lietuvių kalbą. Pirmieji A. Mickevičiaus vertimai į lietuvių kalbą pasirodė prieš daugiau nei 180 metų.

Šioje virtualioje parodoje pateikiama A. Mickevičiaus vertimų į lietuvių kalbą apžvalga, paminimi žymiausi vertėjai. Yra literatūros sąrašas. Jame nurodyti leidiniai saugomi Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos fonde.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliografė Giedrė Narbutaitė. 2013 m.