Apie poetą Adomą Mickevičių (1798–1855), jo kūrybą, bičiulius filomatus, mylimąją Marilę, kitas įkvėpimą teikusias mūzas yra begalė informacijos. O apie poeto žmoną Celiną, šešis jųdviejų vaikus, vaikaičius ar provaikaičius, ypač lietuvių kalba, rašoma gana nedaug. Kaip teigia literatūros tyrėjai, iki šiolei svarstoma labai neaiški, asmeninių paslapčių skraiste pridengta Adomo Mickevičiaus santuokos istorija (Algis Kalėda).

Šios virtualios parodos tikslas – pateikti informacijos apie Adomo Mickevičiaus šeimą – jo sutuoktinę Celiną, šešis jų vaikus: Mariją (g. 1835), Vladislavą (g. 1838), Heleną (g. 1840), Aleksandrą (g. 1842), Janą (g. 1845) ir jauniausiąjį sūnų Juzefą (g. 1850). Paminimos ir kelios kitos poeto atžalos – vaikaičiai, provaikaičiai ir vienas proproprovaikaitis. Stengtasi atskleisti jų ryšį su Lietuva.

Nurodomi svarbiausi šiai parodai rengti panaudoti leidiniai. Jie yra saugomi Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos fonde.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė, bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė. 2013 m.