Virtualioje kelionėje „Dėl Lietuvos akis esu išverkęs…“ prisiminsime svarbiausias poeto gyvenimo datas, kūrybą, įeinančią į pasaulio literatūros lobyną, turėjusią ir tebeturinčią nemažai įtakos lietuvių literatūrai. Poeto, kuris skelbėsi esąs kilme lietuvis, tautybe lenkas („gente lithuanus, natione polonus“) ir kuriam Lietuva, kurioje tepraleido devynerius metus, buvo Tėvynė. Litwo, ojczyno moja!, – tarsi maldą pradėjo poetas reikšmingiausią savo, o gal ir visos lenkų literatūros kūrinį – Poną Tadą. Ištrauka iš istorinės Adomo Mickevičiaus poemos „Konradas Valenrodas“ prasideda virtuali ekspozicija „Dėl Lietuvos akis esu išverkęs…“ Ši virtuali ekspozicija – tai dar viena pasakojimo apie poeto romantiko Adomo Mickevičiaus gyvenimą ir kūrybą, versija. „Iki šiol nėra prozininko ir poeto, kuris tiek būtų davęs Lietuvai, kiek Mickevičius“, – yra pasakęs poetas Justinas Marcinkevičius.

Virtualią ekspoziciją sudaro keturios dalys: Kilmė, Vilniuje, Kaune, Atmintis. Šios ekspozicijos autorės Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė Aldona Jeleniauskienė ir bibliotekininkė Aleksandra Strelcova kviečia visus, kuriems brangus ir artimas Adomas Mickevičius, pakeliauti poeto gyvenimo ir kūrybos takais Lietuvoje (Vilniuje ir Kaune), stabtelėti ties Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos sukauptu unikaliu Adomo Mickevičiaus kūrybos ir kūrinių apie jį fondu, „pasklaidyti“ retų leidinių puslapius, susitikti su didžiąja poeto meile Maryla, jo draugais ir, žinoma, pasinerti į romantiškąją Adomo Mickevičiaus poeziją:

Dėl Lietuvos akis esu išverkęs
Bet, jei norėčiau tėviškėj numirti,
Aš nežinau, į gimtą savo šalį
kurį turėčiau susirast takelį…

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vadovė Aldona Jeleniauskienė. 2012 m.