Minint 190-ąsias pirmosios Adomo Mickevičiaus knygos išleidimo metines (2012).

1822 m. birželi Vilniuje, Juozapo Zavadskio spaustuvėje, 500 egz. tiražu buvo išleista pirmoji A. Mickevičiaus knyga „Poezye Adama Mickiewicza” („Adomo Mickevičiaus poezija” I tomas), davusi pradžią lenkų romantinei poezijai. Tai buvo savotiškas romantizmo manifestas.

Parodą parengė VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė, bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė. 2012 m.