2023 08 25

Šiemet, minėdami poeto Adomo Mickevičiaus 225-ąsias gimimo metines, parengėme septynių vaizdo įrašų ciklą „Adomo Mickevičiaus pėdomis“. Jame nuosekliai pasakojome apie poeto vaikystę, šeimą, studijų metus, gyvenimą Kaune ir Vilniuje, tremtį ir gyvenimą svečiose šalyse.

Vaizdo įrašų ciklą kūrėme savo iniciatyva ir bibliotekos darbuotojų jėgomis, filmavosi bibliotekoje dirbantys istorikai Eduardas Budrys ir Linas Janulevičius. Vaizdo įrašus filmavo ir montavo multimedijų dizaineris Mindaugas Masaitis, redaktorė Donata Baniūnienė.

Vaizdo įrašų ciklo „Adomo Mickevičiaus pėdomis“ epizodai:

I epizodas. Vaikystė

II epizodas. Studijos Vilniaus universitete

III epizodas. Gyvenimas Kaune

IV epizodas. Filomatų byla

V epizodas. Tremtis

VI epizodas. Kelionės Europoje. Vedybos

VII epizodas. Paskutinieji gyvenimo metai 

Vaizdo įrašų ciklo „Adomo Mickevičiaus pėdomis“ filmavimų akimirkos