Adomas Mickevičius (III)

5 pav. Kubilius, Vytautas. Adomas Mickevičius (Vilnius, 1998).

Kubilius, Vytautas (1926-2004). Adomas Mickevičius = Adam Mickiewicz = Adam Mickiewicz : poetas ir Lietuva : apybraiža / Vytautas Kubilius ; [vertimas į lenkų kalbą: Viktorija Ušinskienė ; vertimas į anglų kalbą: Agnė Gutauskaitė]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998 (Vilnius : Vilspa). – 66, [6] p. : iliustr., faks.. – Gret. tekstas liet., angl., lenk.. – Bibliogr.: p. [69]. – ISBN 9986-39-082-6.