Lietuviškoji tematika Adomo Mickevičiaus kūryboje

4 pav. Mykolaitis-Putinas, Vincas.  Lietuviškoji tematika Adomo Mickevičiaus kūryboje (paskaitų medžiaga, Kaunas, 1949).

4. Kalėda, Algis (1952-). Adomas Mickevičius / Kalėda Algis ; [recenzavo R. Mikšytė ir G. Bartkus]. – Kaunas : Šviesa, 1985 (Kaunas : „Šviesa“). – 127 p., [4] iliustr. lap. : iliustr. ; 17 cm. – (Žinių pasaulyje). – Bibliogr.: p. 126. – Tiražas 25000 egz.. – (įr.)