Moters ir meilės motyvai Adomo Mickevičiaus kūryboje

Kiekviename Adomo Mickevičiaus kūrinyje dominuoja moteris. Poeto būta gero psichologo, moters būdo žinovo. Moters vidinį pasaulį A. Mickevičius perteikė labai įtaigiai, gyvai. Įkvėpimo poetas sėmėsi ir iš didvyriškų moterų paveikslų, kurioms tėvynės meilė buvo aukščiau už asmeninę laimę. Įdomu pasižvalgyti po XIX a. poeto kūrybą, patyrinėti tos epochos meilės idealus (paroda pdf formatu – Moters ir meilės motyvai Adomo Mickevičiaus kūryboje).

Parodą parengė Dalia Aleknavičiūtė, VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliotekininkė, 2015 m.