23 pav.Mickiewicz, Adam. "Dziady" : część III : treścią, genezą i charakterystyką osób  (Lwow, 1930).

24. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Dziady : część III : treścią, genezą i charakterystyką osób / Adam Mickiewicz ; zaopatrzył Adam Sulima. – Wyd. 2. – Lwów : Spółka Wydawnicza „Vita“, 1930. – 208 p.. – (Bibljoteka Arcydzieł ; nr. 40-41). – Su išbrauktu spaudu: Kauno Viešoji Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//06/16417). – Su išbrauktu spaudu: Bibljoteka „Pochodni“ w Szańcach (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//06/16417). – Su spaudu: LTSR Šviet. Liaud. Komisariatas. Kauno [… Vieš.] Valst. Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//06/16417).