20 pav. Mickiewicz, Adam. "Ballady i romanse ; Sonety ; Sonety krymskie i pomniejsze poezye" (Lwow, 1891).

18. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Ballady i romanse ; Sonety ; Sonety krymskie i pomniejsze poezye / Adam Mickiewicz ; [z iliustracyami: E. M. Andriollego, C. Jankowskiego, S. Kaczor-Batowskiego; Juliusza Kossaka; J. Makarewicza; M. Młodnickiej; T. Popieła; I.P. Stachiewicza]. – Lwów : Nakład Księgarni H. Altenberga, 1891 (Kraków : Druk Wł. L. Anczyca i Społki, pod zarządem Jana Gadowskiego]). – 245, [1] p., [10] iliustr. lap. : iliustr. ; 24 cm. – Virš. antr. nenurodyta.