14 pav. Mickiewicz, Adam. "Konrad Wallenrod : powieść historiczna z dziejów litewskich i pruskich" (Lwow, 1890).

15. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Konrad Wallenrod : powieść historiczna z dziejów litewskich i pruskich / przez Adama Mickiewicza ; z siedmiu illustracyami Juliusza Kossaka. – Lwów : nakładem księgarni H. Altenberga (druk Wł. L. Anczycz i Społki, pod zarządem Jana Gadowskiego), 1890. – 88 p. : iliustr.