Gražina (III)

13 pav. Mickiewicz, Adam. Vertimai iš Mickevycziaus / [lietuviškai sutaisė] Jr. Jonas (Plymouth, 1899).

Mickiewicz, Adam (Mickevičius, Adomas). Vertimai iš Mickevycziaus / [lietuviškai sutaisė] Jr. Jonas [Jonas Žilius]. – Plymouth. Pa. : Spaustuvėj „S.L.A.“, 1899-[1900]. – 2 t.. – 2-ojo t. bendr. antr.: Vertimai iš Mickevyčiaus. – Antr. dabartine rašyba: Vertimai iš Mickevičiaus. T. 1 : Diedai, ir Grażina. – 1899. – [4], 31, 61, [1] p. ; 18 cm. – Orig. antr.: Dziady. – Orig. antr.: Grażyna. – Atsp. iš: Tėvynė, 1899, Nr. 1-9. – Dalis teksto lenk.. – Su išbrauktu spaudu: Panevėžio M-to V.V. Biblioteka Nr.1 (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). – Su spaudu: [Centr. Valst.] Knygynas. Panevėžio Skyrius (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). – Su spaudu: Panevėžio Viešoji Valstybinė Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). – Su Juozo Lauciaus parašu ir rankraštinėmis pastabomis (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). – Su spaudu: Библіотека Виленской Р.К. Епархіальной Семинарiи.