Gražina (I)

11 pav. Mickiewicz, Adam. "Grażyna" : powieść litewska (Warszawa, 1944)

Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; [tekst opracował wedle wydania z r. 1838 i 1844 Dr. Wilhelm Bruchnalski]. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska“, 1944 (Bydgoszcz : zakłady graficzne „Bibljoteka Polska“). – 55 p. ; 17 cm. – (Wielka bibljoteka ; nr. 19). – Su spaudu ( p. 9 ir 55): Publiczna 7-klasowa Zenska szkola…im. Zofji Bukowskiej w Wilno (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//U24165). – (įr.)