Adomas Mickevičius ir Lietuva (IV)

6 pav. Riškus, Jonas. Adomas Mickevičius ir Lietuva (Vilnius, 1996).

Riškus, Jonas (1922-). Adomas Mickevičius ir Lietuva / Jonas Riškus. – Vilnius : Vaga, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). – 185, [1] p.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 183-[186]. – ISBN 5-415-00450-5 (įr.) 1. Mickiewicz, Adam, 1798-1855 – Pripažinimas – Lietuva. 2. Poetai, lenkų – 19 amžius. 3. Lenkų poezija – 19 amžius – Istorija ir kritika. 4. Lenkų poezija – 19 amžius – Temos, siužetai ir kt.. 5. Publicistiniai straipsniai, lenkų – Istorija ir kritika. 6. Lietuva – Literatūrinis vaizdavimas.