Namas Bernardinų

3 pav. Namo Bernardinų gatvėje, kur 1822 metais gyveno Adomas Mickevičius, kiemas. Jano Bulhako (1876-1950) fotografija

Namo Bernardinų gatvėje, kur 1822 metais gyveno Adomas Mickevičius, kiemas. Jano Bulhako (1876-1950) fotografija