Konradas Valenrodas

23 pav. Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod : powieść historiczna z dziejów litewskich i pruskich. -Lwow, 1890.

Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod : powieść historiczna z dziejów litewskich i pruskich. -Lwow, 1890.