Gibavičiausfreska

16 pav. Dailininko Rimtauto Gibavičiaus sgrafitas „Istoriniai portretai“.

Dailininko Rimtauto Gibavičiaus sgrafitas „Istoriniai portretai“. Šiame kūrinyje įamžintas ir Adomas Mickevičius