Lietuviškoji tematika Adomo Mickevičiaus kūryboje

4 pav. Mykolaitis-Putinas, Vincas.  Lietuviškoji tematika Adomo Mickevičiaus kūryboje (paskaitų medžiaga, Kaunas, 1949).

4. Kalėda, Algis (1952-). Adomas Mickevičius / Kalėda Algis ; [recenzavo R. Mikšytė ir G. Bartkus]. — Kaunas : Šviesa, 1985 (Kaunas : «Šviesa»). — 127 p., [4] iliustr. lap. : iliustr. ; 17 cm. — (Žinių pasaulyje). — Bibliogr.: p. 126. — Tiražas 25000 egz.. — (įr.)