30 pav. Mickiewicz, Adam. "Konradas Valenrodas : lietuvių ir prūsų žygių istorinė sakmė" (Vilnius, 1998).

31. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Konradas Valenrodas : lietuvių ir prūsų žygių istorinė sakmė / Adomas Mickevičius ; [dailininkas Saulius Chlebinskas] ; iš lenkų kalbos vertė Vincas Mykolaitis-Putinas. — Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998 (Vilnius : Petro ofsetas). — 156, [2] p. : portr. ; 24 cm. — Orig. antr.: Konrad Wallenrod. — Gret. tekstas liet., lenk.. — ISBN 9986-513-46-4 (įr.)