29 pav. Mickiewicz, Adam. "Vėlinės" : poema (Vilnius, 1998).

30. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas. Vėlinės : poema / Adomas Mickevičius ; iš lenkų kalbos vertė Justinas Marcinkevičius. — 4-asis leid.. — Vilnius : Vaga, 1998 (Vilnius : Vilspa). — 349, [2] p. : portr.. — Orig. antr.: Dziady. — Bibliogr. įž. str. išnašose. — ISBN 5-415-01341-5 (įr.)