Adomo Mickevičiaus Lietuva (II)

3 pav. Kalėda, Algis. "Adomo Mickevičius" (Kaunas, 1985).

3. Adomo Mickevičiaus Lietuva. — Kaunas : VDU l-kla, 1999 (Kaunas : Aušra). — 108, [2] p., [2] iliustr. lap. : iliustr.. — Aut.: Egidijus Aleksandravičius, Gintaras Beresnevičius, Halina Beresnevičiūtė, Viktorija Daujotytė, Bronius Genzelis, Mieczysław Jackiewicz, Petras Juodelis, Vytautas Kubilius, Arnoldas Piročkinas, Audrius Radzevičius, Irena Skurdenienė. — Atsp. iš «Darbų ir dienų» nr. 9 (18) — Adomo Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms. — Str. liet., lenk., santr. liet., angl.. — Bibliogr. str. gale. — ISBN 9986-501-21-0 (įr.)