26 pav. Mickiewicz, Adam. "Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie"  (Warszawa, 1898).

27. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz ; z 12 kartonami i 12 rysunkami specyalnie przygotowanemi dla tej edycyi przez Kazimierza Alchimowicza. — Warszawa : Redakcja «Przeglądu Tygodniowego», 1898 [i.e. 1899] (Warszawa : druk P. Laskauera & W. Babickiego). — [2], IV, 295 p., [12] iliustr. lap. : iliustr. ; 29 cm. — Taip pat vartojama antr.: Ostatni zajazd na Litwie — Wydane na pamiątkę setnej rocznicy Wieszcza, Staraniem Redakcyi «Przeglądu Tygodniowego» dokonane. — Su spaudu: LTSR Knygų Rūmų Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//13/9016). — (įr.)