23 pav.Mickiewicz, Adam. "Dziady" : część III : treścią, genezą i charakterystyką osób  (Lwow, 1930).

24. Mickiewicz, Adam (1798-1855) (Mickevičius, Adomas). Dziady : część III : treścią, genezą i charakterystyką osób / Adam Mickiewicz ; zaopatrzył Adam Sulima. — Wyd. 2. — Lwów : Spółka Wydawnicza «Vita», 1930. — 208 p.. — (Bibljoteka Arcydzieł ; nr. 40-41). — Su išbrauktu spaudu: Kauno Viešoji Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//06/16417). — Su išbrauktu spaudu: Bibljoteka «Pochodni» w Szańcach (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//06/16417). — Su spaudu: LTSR Šviet. Liaud. Komisariatas. Kauno [… Vieš.] Valst. Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//06/16417).