Adomas Mickevičius ir Lietuva (IV)

6 pav. Riškus, Jonas. Adomas Mickevičius ir Lietuva (Vilnius, 1996).

Riškus, Jonas (1922-). Adomas Mickevičius ir Lietuva / Jonas Riškus. — Vilnius : Vaga, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). — 185, [1] p.. — Bibliogr. išnašose. — Asmenvardžių r-klė: p. 183-[186]. — ISBN 5-415-00450-5 (įr.) 1. Mickiewicz, Adam, 1798-1855 — Pripažinimas — Lietuva. 2. Poetai, lenkų — 19 amžius. 3. Lenkų poezija — 19 amžius — Istorija ir kritika. 4. Lenkų poezija — 19 amžius — Temos, siužetai ir kt.. 5. Publicistiniai straipsniai, lenkų — Istorija ir kritika. 6. Lietuva — Literatūrinis vaizdavimas.