Adomas Mickevičius ir tovianizmas

Visos mistinės tradicijos tapačios.
Jos – visų religijų šerdis.
    (Deng Ming – Dao)
Tovianizmo laikotarpis yra paslaptingiausias Adomo Mickevičiaus gyvenimo ir veiklos laikotarpis. Eilę metų A. Mickevičius tarnauja A. Tovianskiui, žmogui, kuris jam jokiu būdu nebuvo lygus, kol 1848 m. galutinai išsilaisvina iš to niūraus būrelio. Rengiant šią virtualią parodą vyko maži mistiniai trukdymai. Galbūt tai galėtų reikšti, jog kažkokios slėpiningos, neaiškios jėgos egzistuoja… Jeigu skaitytojams kils noras giliau, plačiau pasidomėti šiuo Adomo Mickevičiaus gyvenimo periodu ar paties poeto gyvenimu ir kūryba – šios virtualios parodėlės tikslas bus pasiektas (paroda pdf formatu – Mickevičius ir tovianizmas).

Parodą parengė Dalia Aleknavičiūtė, VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliotekininkė, 2014 m.