„Pono Tado“ šešėliai ir šviesos blyksniai

Nenuostabu, kad „Poną Tadą” norėjo iliustruoti dauguma dailininkų. Labai gyvas, vaizdingas, išraiškingas kūrinys. Regis, kad geriau jį sektųsi perteikti vaizdais. Tačiau paskaitykime, ką apie „Poną Tadą” rašo literatūros kritikai, žinovai. Atrodo, kad įvertinti Adomo Mickevičiaus „Poną Tadą” reikalingi kitokie „išmatavimai”, negu tie, kurie tinka daugumai. Teigiama, jog Česlovas Milošas šią A. Mickevičiaus poemą lygino su Mozarto opera „Užburtoji fleita”. „Ponas Tadas“ – apie „sūnaus palaidūno” sugrįžimą (paroda pdf formatu -„Pono Tado“ šešėliai ir šviesos blyksniai)

Parodą parengė Dalia Aleknavičiūtė, VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliotekininkė, 2015 m.