Smuklė Aukštuosiuose Paneriuose

37 pav. Juozapas Ozemblovskis. Smuklė Aukštuosiuose Paneriuose. 1840.
Litografija

Juozapas Ozemblovskis. Smuklė Aukštuosiuose Paneriuose. 1840.
Litografija