Antakalnis

22 pav. Vilniaus albumas: iš Jono Kazimiero Vilčinskio leidinių. Lui Filipas Alfonsas Bišbua, Kanutas Ruseckas. Antakalnis. 1848. Litografija

Vilniaus albumas: iš Jono Kazimiero Vilčinskio leidinių. Lui Filipas Alfonsas Bišbua, Kanutas Ruseckas. Antakalnis. 1848. Litografija