Miesto panorama nuo Panerių

2 pav. Juozapas Ozemblovskis. Miesto panorama nuo Panerių. 1840. Litografija

Juozapas Ozemblovskis. Miesto panorama nuo Panerių. 1840. Litografija