Didžioji gatvė Vilniuje

33 pav. Juozapas Ozemblovskis. Didžioji gatvė Vilniuje. 1834. Litografija

Juozapas Ozemblovskis. Didžioji gatvė Vilniuje. 1834. Litografija