Aušros vartai Vilniuje. 2015

4 pav. Aušros vartų Dievo Motinos paveikslas

Aušros vartų Dievo Motinos paveikslas