Ponas Tadas

25 pav. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. - Warszawa, 1898.

Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Warszawa, 1898.